Els nens desagraïts

Amaya Salamanca

Cacolat

El fantasma de Canterville

Albert Pla

Olis Bargalló

Caïm i Abel

Scaramouche 

Bimbo

Carolina Herrera

Carl Carton